Vol728女神芝芝Booty惠州旅拍轻透红连衣裙配黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真71P芝芝画语界

Vol728女神芝芝Booty惠州旅拍轻透红连衣裙配黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真71P芝芝画语界

若误作中风、中气,而以驱风行气之药治之,其死可立而待。口舌麻木吐涎者,并治。

须缓缓搓之,俟其回暖,或反以雪搓之,引出寒气,气舒暖回乃愈,即其理也。然热多寒少而脉空虚,未可便用寒凉;热少寒多而脉洪数,未可概用温热,又当细察也。

每饮食即汗出,益胃散。因饮食过度,醉饱之后,或感风寒,或着气恼,以致气血郁滞,饮食无以运化,填塞胸中,阴阳痞隔,升降不通。

 又与发斑异,此无病而陡发,彼因病而后发也。此外又有纯寒无热者,曰牝疟,蜀漆散、牡蛎汤主之,或柴胡姜桂汤减黄芩加半夏。

口淡,胃热,石斛、石膏、竹叶、青黛、湿盛加白术、半夏、茯芩。当口糜发时,用泻心导赤散,滚汤淬服。

前证火咳,此证痰嗽也。 其有久病虚弱,无分昼夜,作止不时者,以正气不能主持,而阴阳相乘,胜复无常也。

Leave a Reply