No5048模特唐安琪珠三角旅拍紫红色服饰性感吊裙半脱完美诱惑写真81P唐安琪秀人网

No5048模特唐安琪珠三角旅拍紫红色服饰性感吊裙半脱完美诱惑写真81P唐安琪秀人网

 经曰:冬伤于寒,春必病温,此过时而病者也。渴欲饮水,饮渴也,加术使饮化津生也。

藏厥,言非喻昌曰:脉微而厥,则阳气衰微可知,然未定其为藏厥、蛔厥也。此略其证脉,单举痉之颈项强急者,以明其治也。

此本一方二法,以大便□、小便自利去桂也。 其或小便不利而渴者,是又为水停不化,宜五苓散以导其所停之水矣。

大汗出而热不去,正恐真阳飞越,若内拘急,四肢痛,更加下利,厥逆,恶寒,则在里,纯是阴寒矣。下利有微热而渴,脉弱者,令自愈。

 半夏辛燥,何为用之? 腹满微喘者,热气内郁也。

今病者手足厥冷,言我不结胸,是谓大腹不满,而惟小腹满,按之痛也。方有执曰:病后虚羸少气,脾胃未强,饮食难化,则痰饮易生,饮停气逆,故欲吐也程知曰:伤寒解后,津液不足,则虚羸;余热不尽,则伤气,与竹叶石膏汤,以调胃而去虚热。

Leave a Reply